Regulamin EGT

Regulamin Rozgrywek Bushnell Evening Golf Tour 2019

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Rozgrywek Evening Golf Tour 2019 jest KCHPM sp. Z O.O.

2. Uprawnieni do gry są posiadacze Zielonej Karty, wystawionej przez Polski Związek Golfa.


II. ZASADY OGÓLNE TURNIEJU ORAZ KLASYFIKACJI:

1. Turniej Evening Golf Tour jest turniejem całorocznym, w ramach którego rozegranych zostanie 7 cyklów dwudniowych turniejów oraz jeden finałowy (po 12 najlepszych zawodników z każdej grupy HCP).

2. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach HCP, według HCP wewnętrznego Golf Park Józefów:
• Zawodnicy z wewnętrznym HCP Golf Park Józefów od 6,1 do 26 (7 turniejów + finał)
• Zawodnicy z wewnętrznym HCP Golf Park Józefów mniejszym niż 6 (7 turniejów + finał)
• Zawodnik klasyfikowany będzie w grupie HCP według HCP, z jakim przystapił do pierwszego turnieju.

3. Dla poszczególnych grup HCP, prowadzone będą dwie oddzielne klasyfikacje generalne.

4. Do klasyfikacji generalnej zaliczać się będą 4 najlepsze wyniki strokeplay netto, uzyskane przez gracza w czasie wszystkich, siedmiu turniejów.

5. Gracz z najmniejszą sumą uderzeń strokeplay netto, będzie najwyżej sklasyfikowany w rankingu w swojej grupie HCP.

6. Do turnieju finałowego, przystąpi po 12 najlepszych graczy z klasyfikacji generalnej w każdej grupie HCP. Finał rozegrany zostanie w jednej turze, ale zawodnicy walczyć będą w swojej grupie HCP.

7. Przed turniejem finałowym następuje redukcja sumy uderzeń o 50% i z wynikami uzyskanymi po redukcji, gracze przystępują do turnieju finałowego.

8. W przypadku nieparzystej liczby punktów, po podziale, zaniża się o 0,5 w dół, na korzyść zawodnika.

9. Dopuszcza się, aby przed finałem, dwóch lub więcej zawodników zajmowałą tę samą pozycję ex equo.

10. W przypadku takiej samej liczby punktów po turnieju finałowym wśród zawodników z miejsc 1-3 w Klasyfikacji Generalnej, o końcowej kolejności decydują:
• miejsce zajęte w finale
• miesjce zajmowane przed finałem
• większa liczba wygranych turniejów
• większa liczba miejsc na podium

 

11. W przypadku takiej samej liczby punktów przed finałem w Klasyfikacji Generalnej na miejscach 12-13, o końcowej kolejności decydują:
• suma uderzeń brutto
• najlepszy wynik brutto

12. Nagrody za pojedyncze turnieje:

• Nagrody za pojedyncze turnieje przyznawane będą w dwóch grupach HCP (HCP < 6 oraz 6,1 - 26)
• Nagrody przyznawane będą dla 3 najlepszych wyników strokeplay netto w grupie HCP < 6 oraz 6,1 - 26, sumując wyniki z dwóch dni
• W każdym dniu rywalizacji przeprowadzony zostanie konkurs Nearest to the pin, w którym do wygrania będą vouchery na pola golfowe, partnerujące danemu turniejowi
• Jeden voucher będzie do wygrania we wtorek, drugi zaś w środę.

13. Gracz ma możliwość wyboru dnia (wtorek lub środa), w którym będzie chciał rozegrać rundę turniejową

14. W ramach Evening Golf Tour 2019, prowadzone będzie również oddzielna klasyfikacja Eclectic Competition, w ramach której gracze zbierać będą najlepsze wyniki na poszczególnych dołkach w trakcie trwania całego cyklu. W klasyfikacji Eclectic Competition, nie będzie podziału na grupy HCP.


III HARMONOGRAM, ZASADY ORAZ KOSZTY UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

1. Kalendarz rozgrywania turniejów Evening Golf Tour, zostanie ogłoszony na początku sezonu.

2. W każdym miesiącu, od kwietnia do października, odbędzie się przynajmniej jeden turniej z cyklu Evening Golf Tour.

3. Turnieje odbywać się będą w godzinach wieczornych, przy sztucznym świetle.

4. Zapisy na poszczególne turnieje, będą uruchamiane przynajmniej na 14 dni przed ich rozegraniem.

5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie mailowe, telefoniczne lub osobiście w recepcji klubu oraz wniesienie opłaty wpisowej przed każdym pojedynczym turniejem.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dni rozgrywania turnieju.

7. Koszt uczestnictwa w pojedynczym turnieju wynosi:
• 60 zł – członkowie GPJ przed turniejem
• 80 zł - członkowie GPJ w dniu turnieju
• 30 zł – juniorzy
• 120 zł – pozostali przed turniejem
• 140 zł - pozostali w dniu turnieju

8. Opłata turniejowa zawiera: green fee, koszyk na rozgrzewkę oraz catering po rundzie.

 

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1 Administratorem danych osobowych jest Golf Park Józefów z siedzibą przy ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów
2 dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju Evening Golf Tour 2019, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
4 ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5 ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
6 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. turnieju

2. 14. Uczestnicy Evening Golf Tour 2019 wyrażają zgodę na przekazanie współgraczom swoich danych kontaktowych tj. nr telefonu oraz e-mail, będących w bazie Golf Park Józefów.

3. Wzięcie udziału w turnieju, jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Znajdź nas na mapie

Dane do lokalizacji przez GPS:
52.12318, 21.23421

Kontakt